Een tweelingziel als heilige 3-eenheid

Ik merk aan vragen via de e-mail en verhalen die ik online lees, dat er op één of andere manier momenteel veel gaande is tussen tweelingzielen. Ongeveer twee jaar geleden was dat ook zo. Het komende jaar zal er nog veel gebeuren tussen deze zielsverbindingen.

Eindelijk samen?

Wanneer je er beiden nog niet klaar voor bent of wanneer het gewoonweg niet de bedoeling is om samen te zijn, ben je niet samen. Zo simpel is het. Alles verloopt volgens één of ander ‘hoger plan’. Alles is altijd precies zoals het moet zijn. Vanuit menselijke gevoelens en gedachten zal je dat hoger plan niet kunnen doorgronden. Ga dan dus ook niet zitten piekeren, ongeduldig zijn en afdwingen dat er een samenkomst moet zijn. Dat zal je namelijk veel frustraties laten ervaren en zo kom je geen stap verder.

Vertrouw op het grotere plan. Dat wil overigens niet zeggen dat je stil moet gaan zitten en afwachten….;-)

Stap ook niet in de valkuil dat je denkt dat ‘de ander’ nog veel te leren heeft en dat jij er al lang klaar voor bent. Want dan kan het nog lang duren voordat het inzicht wat er te leren is komt. Zo blijf je juist zelf de energie blokkeren. In de basis gaat het om jouw persoonlijke groei, wat uiteindelijk de evolutie van de ziel creëert. Je tweelingziel is er vooral om je dat te helpen herinneren, en vice versa natuurlijk! Daar hoef je geen ‘relatie’ voor te hebben. Zolang je je ‘op een relatie hebben’ focust, voel je frustraties. Juist omdat de aantrekkingskracht naar elkaar zo enorm is. De verwarring is dat je aantrekkingskracht niet lichamelijk is, maar vanuit je ziel, en in dat enorm grote gevoel is dat lastig van elkaar te onderscheiden. Het is je ziel die door de processen heen wil….

Flow van levenslessen

Blijf je er voor openstellen en ontvang met vertrouwen de lessen welke zich aandienen. Dan blijft het proces stromen. In dat hele proces van levenslessen en groeistuipen ontstaat er een situatie van aantrekken en afstoten. Tweelingzielen die twee jaar geleden een heftig afstootproces hebben ondergaan, hebben de afgelopen twee jaar los van elkaar waarschijnlijk erg veel geleerd. Alhoewel…. los van elkaar…. dat is natuurlijk alleen maar fysiek. In de energie ben je nu eenmaal altijd verbonden.

Het zou zomaar kunnen zijn dat jullie elkaar komend jaar weer tegenkomen; het ‘hangt in de energie van dit jaar’ om opnieuw de uitdaging aan te kunnen gaan een vriendschap, samenwerking of liefdesrelatie op te bouwen. Maar of dat dit keer wél lukt? Dat ligt aan verschillende factoren!

Energetische koorden

Heb je weleens de oefening gedaan om energetische koorden los te maken? Je kan dat ook doen om je tweelingziel ‘los te koppelen’. De koorden welke jij dan verbreekt zijn oude, energieslurpende koorden die telkens de oude processen laten herhalen. Waarschijnlijk wil jij geen oude processen herhalen, dus ik kan het je erg aanraden. Je hoeft niet bang te zijn dat je dan los komt te staan van je tweelingziel, of hem of haar kwijt raakt. Integendeel! Je ruimt juist oude ballast op om zelf een proces aan te kunnen gaan en elkaar later met een schone lei, oftewel zuivere koorden, te kunnen ontmoeten. Voor zover ‘de lei schoon is’ natuurlijk. Het ligt eraan wat er allemaal nog te leren, ontdekken en groeien is in het leven. Energetische negatieve koorden losmaken brengt je in ieder geval dichter bij jezelf en daarmee automatisch dichter bij je tweelingziel.

Oefening op mijn website.

Eeuwige liefde?

Stap in ieder geval af van het geromantiseerde beeld dat je samen moet komen door omstandigheden en bijzondere gebeurtenissen, en dat jullie dan voor eeuwig samen gelukkig verder leven. Het is een soort sprookjesbeeld wat velen hebben. Wel fijn natuurlijk om daarvan te dromen, omdat dan even alle problemen opgelost zijn en je vrij verder kan leven. Maar laat dat beeld los; alleen al dat beeld loslaten helpt je om de lessen wat minder pijnlijk te laten voelen. Je blijft anders in een soort verwachtingspatroon hangen, wat onwijs frustrerend wordt zolang er steeds geen ‘relatie’ komt. De eeuwige liefde die er is tussen jullie, is eigenlijk met jezelf. Houd jij al van jezelf? Begin daar dan mee! Dat is les 1 en de basis voor alles.

Al jarenlang

Het kan ook zo zijn dat je al lang met je tweelingziel getrouwd bent. ‘Lang’ is vijftien, twintig jaar of langer. Twintig jaar geleden hadden we nog nooit van het fenomeen tweelingzielen gehoord, maar dat maakt natuurlijk niet uit; je kan dan toch bij elkaar komen. Als je al zo lang getrouwd bent met je tweelingziel, heeft het begin van je relatie bepaalde kenmerken gehad:

Je hebt elkaar ontmoet door de speling van het lot, of heel bijzondere wending van het leven.

In de eerste instantie viel jij niet op dit type (of je partner niet op jou).

Jij was niet eens erg verliefd, maar het voelde wel veilig en compleet of andersom.

Je partner was wel erg verliefd en zeer zeker van zijn/haar zaak of andersom.

Je relatie is als volgt te omschrijven: je hebt erg veel pieken en dalen, aantrekken en afstoten. Maar echt loslaten kunnen jullie niet. Je relatie is qua bewustwording in ieder geval erg leerzaam. Op alle fronten.

Herkenbaar?

De tweeling van je tweelingziel

Maar wat als er nóg een tweelingziel van jou op dit moment op aarde rondloopt? Kan dat dan? Ja, dat kan! Dan vorm je met elkaar een heilige 3-eenheid. Romantiseer het nu niet gelijk, want je hoeft helemaal geen relatie met je tweede tweelingziel te hebben. Dat kan, maar het hoeft echt niet. Je ziet weleens 3 personen samenwonen in een polyamorische verhouding. Het zou kunnen dat dat een tweelingziel 3-eenheid is. Maar dat hoeft echt niet zo te zijn. Door de derde persoon, wie ook een tweelingziel is, komt juist het oude karma aan het licht wat tussen jullie twee (je huidige relatie) nog geheeld mag worden. Door alle spiegels kan het dus ook een hoop rivaliteit teweegbrengen en daarmee veel oude vastgeroeste patronen losbreken. Wanneer jij tussen twee tweelingzielen in staat, zal je herkennen dat juist die twee personen samen de eigenschappen hebben om je met zijn drieën compleet te voelen. De ene heeft dít wat heel erg wakker gemaakt wordt bij je en de andere weer dát. Wanneer je zou moeten kiezen tussen deze twee, kan dat eigenlijk niet. Omdat je door de keuze altijd het gevoel hebt iets wat ook superbelangrijk voor je is te moeten missen. Het liefst heb jij met beiden intensief contact! Nogmaals: het hoeft geen liefdesrelatie te zijn!

Intense levenslessen

Ik zie een tweelingziel relatie als intensieve-bewustwordings-en-levenslessen-relatie. Om je eigen ziel en alles wat daarbij hoort, al je zielenfragmenten, te helen. Juist omdat er zoveel gevoel diep van binnenuit komt en stroomt, komt er ook veel ‘oude meuk’ aan het licht door alle spiegelingen van je tweelingziel. De dingen die volledig vastgeroest waren in je systeem door je opvoeding, de emotionele erfenis van je voorouders, je zielenlessen en je missie om naar de aarde te komen in deze tijd van de eeuw, komen aan de oppervlakte te liggen.

Je wordt, doordat je zoveel voelt, uitgedaagd om er iets mee te doen. Je kan je wel voorstellen dat wanneer je tussen twee tweelingzielen in staat, de lessen extra intensief binnenkomen. Blijkbaar is dat nodig om een enorme sprong te kunnen maken in de bewustwording van je ziel. Blijkbaar hebben jullie als 3-eenheid al die honderden of duizenden keren dat je tegelijk op aarde was veel herinneringen opgebouwd, of geen tijd, gelegenheid of bewustzijn gehad om de lessen te ‘leren’. Of wellicht is het zo dat je het wel hebt geleerd, maar nu als 3-eenheid een oud collectief vastgeroest patroon losmaakt, waarmee je in de energie tegelijkertijd je zielengroep heelt in dat issue. Aangezien deze tijd qua energie enorm geschikt is om oud karma weg te werken, komt alles tegelijk. Vertrouw er wel altijd op dat je altijd krijgt wat je kan dragen.

Je levenslessen aangaan blijft je eigen vrijwillige keuze, maar juist door de aantrekkingskracht van je tweelingziel word je als een magneet naar die levenslessen gezogen. Het is eigenlijk harder werken om de lessen níét aan te gaan, dan om het wél te doen. Als vanzelf ga je in de energiestroom mee. Je geeft zelf het tempo aan.

Jij bent opgebouwd uit de energie van je ouders en daarmee je voorouders. Dat betekent dat jouw zielenenergie resoneert met die familielijn. En dus ook dat iedereen van je familie een stukje van jouw ziel is. Een zielenfragment noem ik dat. Met elkaar vorm je de energie van je ziel. Vandaar dat er familiekwesties zo lang in een familie kunnen blijven hangen. Generaties lang. Om het helder te krijgen: je ziel is opgebouwd uit lagen. Het is een soort matroesjka poppetje; de energielagen zijn geleefd door de verschillenden voorouders. Ook je kinderen zijn een stukje van je ziel. Vandaar dat je gelijk zo veel verbinding en herkenning voelt, zodra je kinderen geboren zijn.

Wanneer je oude familiekwesties op gaat lossen in dit leven, kan ik je verzekeren dat je voorouders meekijken, meehelpen en je zeer dankbaar zullen zijn. Ook je kinderen trouwens, omdat zij deze energie niet meer mee zullen dragen en daarmee een ander bewustzijn op kunnen bouwen.

Maar goed, ik dwaal af, ik begon dit artikel met tweelingziel als 3-eenheid.

We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen hoelang er al leven op aarde is. En hoelang de ziel al geëvolueerd is. Ik heb het weleens in een droom gezien: wat ik zag was dat we op aarde leefden als een soort wezen, niet menselijk en ook niet dierlijk, maar een ‘wezen’.

We hadden telepathisch contact met elkaar. Heel liefdevol trouwens. En alles en iedereen was gelijk. Er waren toen heel veel soorten waterwezens en ook al (water-)dieren, zoals dolfijnen, walvissen en orka’s. Op het land voornamelijk vogels. De wezens die op land leefden, splitsten zich in tweeën of drieën. Bij drie delen: twee vrouwelijke delen, en een mannelijk deel of andersom. Het kan een speling van de natuur zijn, het kan ook een speciale betekenis hebben. Die bewustwording heb ik nog niet. Waarschijnlijk komt die informatie nog naar mij toe!

Na die splitsing evolueerde een deel via het water als waterwezen, en een ander deel evolueerde als sterrenkind in het universum via verschillende fasen op planeten. Dus als zielenfragmenten voornamelijk los van elkaar. Die splitsing is de splitsing van je ziel geweest. De heilige 3-eenheid. Alles in het universum is opgebouwd uit 3. Wellicht zijn er twee delen van je ziel als waterdier geëvolueerd en een deel als sterrenstof. Of andersom. Of alles via het water… Vandaar dat we allen anders zijn en toch gelijk. Je kan het bij jezelf herkennen waar er meer interesse of juist angst naartoe gaat.

Het kan dus zijn dat er al twee delen van je ziel in je ‘lichaam’ zijn geïntegreerd, en dat de derde je compleet maakt als tweelingziel. Zo voelen de meesten het, die zijn of haar tweelingziel hebben ontmoet. Maar het kan ook zo zijn dat er geen twee delen in je zijn geïntegreerd en dat je in dit leven twee mensen ontmoet, waarvan jij er uiteindelijk achter komt dat zij beiden je tweelingziel zijn. En dan vormen jullie met zijn drieën een heilige 3-eenheid, zonder dat er een liefdesrelatie hoeft te zijn! Het kan ook een zakelijke supersamenwerking zijn, waarbij je met zijn drieën geweldige uitvindingen creëert die de mensheid verder helpt, of een vader-moeder-kind relatie, of 3 zussen…. Het gaat dus om het diepe liefde gevoel om elkaar onvoorwaardelijk verder te helpen in dit leven en niet zozeer om de romantiek. Dat kán wel, maar hoeft niet!

Wat ik weleens heb gevoeld, is een collectief karma oplossen: een intensieve levensles doormaken met je tweelingziel, waarbij een grote groep mensen betrokken is. Bijvoorbeeld samen bewustwordingstrainingen geven waar veel deelnemers naartoe komen. De deelnemers worden door die betrokkenheid en de frequentie van de energie verlost van eenzelfde soort karma, doordat er een bewustwording plaatsvindt. Dat kan zowel positief als negatief worden ervaren, omdat er een proces op gang wordt gebracht, maar werkt uiteindelijk altijd ‘verlossend’.

Ook kan het zijn dat er een soort rivaliteit ontstaat tussen een tweeling met al een liefdesrelatie en dan komt de derde er ineens bij. De een wordt dan verliefd of voelt zich enorm aangetrokken, en de ander schiet in de stress en weerstand. Daar is dan duidelijk nog een levensles te leren, een karma uit te werken!

Een andere mogelijkheid is dat je je tweelingziel hebt ontmoet (zonder dat je het weet) en dat hij of zij is overleden. Dat je daar enorm verdriet van hebt gehad en ook daardoor een enorm leerproces in bent gegaan door deze situatie, wat je uiteindelijk heeft gebracht waar je nu bent. Dat je later ontdekt dat het je tweelingziel is en dat je daarna wéér een tweelingziel ontmoet na twintig of dertig jaar. Dat kan! Ook dan ben je een 3-eenheid met elkaar, maar dan één vanuit de energie en twee in een lichaam. In de materie dus.

Er zijn zo veel variaties te bedenken. Het is bijna onmogelijk de mogelijkheden te overzien. Het universum is zeer creatief!

Hoe de afspraken zijn gemaakt ‘in de hemel’ weten we niet. We kunnen alleen maar als mensen denken en dat is nogal beperkt door onze overtuigingen. Wat we wilden, wensten en/of moesten leren zijn we vergeten en dient zich vanzelf aan. Het enige wat je kunt doen is blijven vertrouwen in de lessen van het leven. Elkaar blijven zien als verlichte ziel. Hoe lastig tweelingzielen het elkaar soms ook kunnen maken.

Ik wens je veel mooie en wijze lessen!

Liefs,

Esther Buijs

Binnenkort organiseer ik weer de leerzame en helende dag-workshop: ‘De Geboorte van je Ziel’ Doe jij mee?
Dit is de link voor meer info

De roep van je ziel

Herken je:

  • dat je er ineens achter komt dat alles waarvan jij ooit dacht dat het je gelukkig zou maken, in je leven is, en je beseft dat je eigenlijk (nog steeds) niet ‘gelukkig’ bent? Een leegte voelt?
  • dat je door allemaal verschillende kennissen / vrienden wordt gevraagd: ‘Zullen we weer eens afspreken om bij te kletsen, uit eten te gaan, koffie te drinken’, enz… Dat je agenda er vol mee staat, maar je je toch eenzaam voelt?

Besef jij ook dat het leven je heel veel zegeningen heeft gegeven (en natuurlijk ook levenslessen)? Het leven je op een prachtige plek heeft gebracht, daar waar je nu bent, en dat je nog steeds ‘wensen’ hebt zoals: wanneer ik dat heb / voor elkaar heb / afgerond / losgelaten… Whatever. Dat je denkt dat die wensen je gelukkig zullen maken zodra ze zijn uitgekomen of volbracht?

Hoeveel wensen heb jij het universum in gestuurd met de gedachte: ‘Zodra dat er is, ben ik gelukkig’?

Waarschijnlijk is alles wat je ooit wenste, uitgekomen, alleen soms op een andere manier dan hoe jij het kon bedenken of overzien. De ene wens bleek een zegen, de andere wens een intense levensles en pas in tweede instantie een zegen.

Heeft het je gelukkig gemaakt?

Wanneer dat wél zo is: mooi! Ga zo door!

Wanneer dat niet zo is, keer dan eens diep naar binnen. Onderzoek waar je wensen vandaan komen. Wat wil jij nu eigenlijk werkelijk van het leven, de mensen om je heen, de ervaringen?

Wat wil jij voelen?

Wat mis je nu echt?

Wat wil jij opvullen?

Alles wat je via een andere persoon, of een ervaring (of het nu nieuwe schoenen kopen is of een wereldreis maken) wilt halen, is ‘iets buiten je’.

Daar is niks mis mee! Integendeel. Dit zijn onze drijfveren en vooruitgang. Anderen zijn onze spiegels om onszelf te kunnen doorgronden. Het houdt de stroming van het leven op gang.

Het leven heeft je al veel zegeningen gegeven.

Maar zodra je je met al deze volbrachte doelen en intenties toch eenzaam, leeg, ongelukkig of in een dip voelt, is het tijd om naar binnen te keren. Je ziel roept je…

Maak verbinding met… jezelf.

Maak tijd voor jezelf, ga naar buiten de natuur in. Verzorg je lichaam met een uitgebreide bad- of douchebeurt. Adem diep in en vooral helemaal uit. Mediteer (al is het maar 5 minuten per dag). Beweeg, of het nu stretchen is of intensief sporten. Doe wat bij je past…

Maak contact met jezelf, met je lichaam. Elke dag opnieuw. Probeer het eens een maand. En ervaar wat het je brengt: verbinding met je ziel!

Ik wens je veel liefde en verbinding met en voor jezelf. En vervolgens verbinding met je ziel.

Lieve groet,
Esther Buijs

Binnenkort organiseer ik weer de leerzame, inspirerende en helende dag-workshop: ‘De Geboorte van je Ziel’
Doe jij mee? Dit is de link voor meer info

Geboorte van je Ziel

Er was eens een zieltje dat ervan droomde om naar de aarde te gaan. Dagenlang lag hij op een wolkje in de zon te staren naar de aarde, de mooie mensen, de bergen, rivieren die eruitzagen als zilveren kettingen door het landschap en de prachtige bossen. De zee en de zon, de natuur, de energie welke daar vanaf kwam trok hem zó aan, dat hij niet meer kon wachten om de reis naar de aarde te maken. Hij had het al 1000 keer gevraagd aan een heel wijze, oude ziel en telkens had deze oude ziel gezegd: ‘Wacht, tot het tijd is’.

Het zieltje had al véle zielenreizen gemaakt naar de aarde om de vele lessen te leren welke in de onvoorwaardelijke, liefdevolle hemel niet te leren waren. Angst, Geweld, Macht, Verdriet, Misbruik, maar ook Voorwaardelijke Liefde, Zorgeloosheid, Overvloed, Mededogen en Geborgenheid had het zieltje al geleerd. Alle vormen vanuit de verschillende kanten beleefd, zowel als dader, slachtoffer en toeschouwer. Eigenlijk was het zieltje al een behoorlijk wijze ziel aan het worden.

Deze keer wilde het zieltje alles over Eenheid en liefde voor jezelf leren. Hoe zou dat zijn? Eén zijn met alles en iedereen? Liefde voelen voor jezelf? Het leven, jezelf en anderen accepteren zoals het is en zoals ze zijn? In de hemel was het gemakkelijk om eenheid te ervaren. Daar heerste de overvloedige energie van onvoorwaardelijkheid. Daar was je altijd één met iedereen. Omdat je daar zelf alleen maar uit energie bestaat i.p.v. ook uit materie, je lichaam. Nu wilde je eenheid gaan ervaren en leren mét een lichaam. De zwaartekracht, verborgen, overgenomen en geërfde emoties die je met je lichaam mee kreeg, en de wisselwerking met andere zielen zouden het tot een spannende, leerzame en bijzondere levensreis maken.

Je was als zieltje in de hemel natuurlijk al lang vergeten dat al die liefdevolle zielen op aarde ook ineens met een lichaam te dealen hebben. Ook een lichaam waar veel in opgeslagen zit. En juist op de aarde, met de dualiteit en de zwaartekracht, de aantrekkingskracht en de wisselwerkingen die dat allemaal geeft, maakt het dat een onvoorwaardelijke liefdevolle ziel plotseling kan lijken op een naar persoon. Het maakte je allemaal niet meer uit! Je wilde zo graag geboren worden! Nee, je wist zeker dat je al deze liefdevolle zielen zou herkennen zodra je ze tegenkwam. En je wist zeker dat je dankbaar zou zijn voor alle levenslessen welke ze je voorschotelden. Je sprak met jezelf af altijd liefdevol en met veel begrip naar deze zielen te reageren.

Nu was het zo ver! De oude wijze ziel had gezegd: ‘Kies een vader en een moeder die bij je passen, een vader en moeder bij wie je de lessen van het leven zal leren, die je precies op de juiste manier kunnen helpen bij je processen, of wellicht juist je processen zullen aansturen. Kies een papa en een mama die voor je kunnen zorgen, op de juiste manier welke bij jou past. Kies op welke manier jij je lessen wilt leren! Kies welke zielen je om je heen wilt hebben je komende leven.

En let op; de weg naar Eenheid en onvoorwaardelijke liefde is een mooie, maar lange, weg met veel hobbels! Dus kies nu goed welke zielen je tegen wilt komen op deze weg, welke zielen mogen jouw richtingaanwijzer zijn? En welke zielen zullen je tegenwerken? Kies maar! We zullen je met alle liefde je levenslessen laten beleven!’

Op een dag klopte alles; de juiste papa en mama waren er klaar voor om je te ontvangen, keken heel erg naar je uit! En jij had je voorbereid om op aarde te landen. Je nam afscheid van alle bevriende zielen en ze beloofden je, zodra je ze op aarde tegen zou komen, je te zullen helpen op de juiste, afgesproken manier, wat jij nodig hebt, wat bij jou past. In de fase van je leven waar je dan bent.

Ook de wijze oude ziel kwam op je afscheidsfeest gedag zeggen op weg naar de aarde. Je kreeg prachtige cadeaus mee; een rugzak, met alle gereedschap dat je nodig zou hebben je reis naar de aarde en je reis op aarde te kunnen volbrengen. En je kreeg ook nog een Engel toegewezen. Je eigen persoonlijke beschermengel! En als extra: bij de verschillende processen welke je zou doorlopen in je leven zou je een speciale begeleider krijgen. Iemand die je in specifieke processen zou helpen de weg te vinden op het soms donkere pad. Wat een weelde! Dat kon alleen maar goed gaan, je had er alle vertrouwen in. Enthousiast ging je op weg; je zou binnenkort geboren worden in een nieuw, speciaal voor jou gecreëerd lichaam. Hoe bijzonder is dat?

Eenmaal op aarde aangekomen was je in shock! Wow, wat voelt de energie anders met alle zwaartekracht die aan je trok, de dualiteit, de afstandelijkheid van de mensen, je miste de onvoorwaardelijke liefde welke tussen alle zielen in de hemel zo normaal was, en wat je altijd als een warme deken om je heen had ervaren. Hoe kon dit nu zo zijn? In mama’s buik had je deze tegenstellingen nog niet gevoeld, daar was het ook lekker warm, zacht en beschermd. Alhoewel je soms wel van mama en papa onzekerheden en verdriet voelde, en angsten waar je geen raad mee wist daar mee om te gaan. Je parkeerde het ergens in jezelf om het niet meer te hoeven voelen. Als het lekker weg is gestopt, is het verdwenen toch?!

Al die tegenstellingen maakten je bang en verdrietig. Je werd soms gewoon misselijk van die zware aardse energie. Je huilde veel en wilde eigenlijk alleen nog maar dat warme liefdevolle gevoel voelen, dat je zo gewend was. En daar begon de zoektocht van je leven. De zoektocht van Eenheid met elkaar. Gelukkig was mama er in het begin nog vaak om je te troosten en kon je je weer één voelen. Maar na verloop van tijd was mama er steeds minder vaak. Ze reageerde niet altijd op je huilen en dan voelde je je heel erg alleen en op jezelf aangewezen. Maar wat kon jij nu in je eentje beginnen? Wat een angst en eenzaamheid voelde jij op die momenten. Dat losmaken van je mama hakte er behoorlijk in. Je ontdekte hiermee dat we met ons lichaam los zijn van elkaar. Dat voelde heel erg als afscheiding, als geamputeerd. Je besloot op zoek te gaan naar het gevoel dat je vanuit de energie kent van de ziel; eenheid. Met zijn allen een zijn. Om niet meer alleen te zijn. Maar hoe doe je dat met een lichaam dat in de weg zit? Met allemaal beschermingslagen om je juist te beschermen tegen van alles wat je niet meer wil voelen, vanuit je karma en de emoties die je in mama’s buik voelde?

Jij als klein zieltje begon op te groeien, je probeerde met vallen en opstaan in je eentje de wereld te ontdekken. Soms met veel pijn, dan was weer eens je vinger tussen de deur gekomen, maar ook zo onzeker want mama en papa waren best wel eens boos op je wanneer je in je kleine onschuld en onwetendheid foute of stoute dingen had gedaan. En zo gebeurde er van alles in je leventje waarbij pijn en angst en onzekerheid zich afwisselden op verschillende manieren.

Die angst en pijn wilde je niet voelen en daarom groeiden er schildjes om je heen. Of je parkeerde het gevoel ergens binnen in je energie-lichaam, gewoon in een kastje in je hart wanneer je je gekwetst voelde, of een laatje in je lever, als je boosheid voelde, of een potje in je longen, om het te vullen met verdriet. En o ja! Ook in je aura zodat je het niet meer kon zien en zo dacht je dat het verdwenen was. Dat je daar later in je leven ziek van zou kunnen worden, kon je nog niet beseffen.

Er ontstonden steeds meer laagjes om je heen en ook steeds meer kastjes, laatjes, bakjes en potjes werden er gevuld met angsten, verdriet, onzekerheden. Je werd steeds voller en voller en de laagjes om je heen vormden zich tot dikke winterjassen over elkaar heen.

Door al de afgesloten kastjes, en laatjes van angsten en verdriet kon je jezelf niet meer voelen. Wie was jij nou? Wie ben jij nou? Je kon je nu wel wapenen tegen de grote boze wereld en je kon ook de pijn niet meer zo goed voelen, dat was dan weer wel fijn! Jammer dat je op die manier steeds verder van jezelf af dreef en eigenlijk ook niet meer zo goed kon beslissen wat je nou moest doen. Je kon daardoor ook niet meer goed in je rugzakje zoeken om naar het juiste gereedschap bij de juiste gebeurtenissen te zoeken. Je keek op de verkeerde manier! Je kon niet meer vanuit je eigen ik kijken en daardoor raakte je steeds meer van jezelf en de verbinding met de andere zielen af. Je voelt je moe en je bent te ver van je eigen kern afgedwaald…..

Hulp om terug te keren naar je eigen kern is er altijd. Dat kan je namelijk zelf doen! Maak steeds opnieuw contact met je hart, via meditaties of gewoon even een rustmomentje, een time-out. Adem rustig in en uit en denk aan je hart.

Wat ook een mooie ontdekkingstocht is, is onderzoeken wat de anderen je spiegelen! Het gaat er niet om wàt iemand ‘je laat zien’. Het gaat erom wat jij erbij voelt. Wat doet het met je wanneer je een teleurstelling te verwerken hebt? Wat doet het met je wanneer blijkt dat iemand niet te vertrouwen is? Het gaat dan niet om het feit wat er gebeurt, het gaat niet om het verhaal waar je middenin zit. Het gaat om wat jij erbij voelt en waar je pijn zit. Dàt is je spiegel! Dat is je onbewuste pijn die aan het licht komt en de ander je laat zien en ervaren.

Mocht je er niet uitkomen, zoek dan hulp. Doe een leuke cursus, zoek een coach of ga eens in gesprek met een vertrouwenspersoon van je werk.

Succes !
Liefs, Esther Buijs ©

Binnenkort organiseer ik weer de prachtige, leerzame en helende dag-workshop: ‘De Geboorte van je Ziel’.
Doe jij  mee? Dit is de link voor meer info.