Door het universum lopen vele routes. Deze zijn aan elkaar geschakeld via lichtpoorten naar verschillende dimensionale lagen. Om van de ene dimensie naar de andere te reizen moet je gebruik maken van een sterrenpoort. Deze poort bestaat uit een veld van lichtenergie opgebouwd uit verschillende scheikundige verbindingen (lichtfrequenties). Deze zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de ene molecuul de ander in zich ‘op kan nemen’, om kan zetten in een andere frequentie en vervolgens los kan laten.

Vlakbij ons lichtstelsel bevindt zich ook zo’n transformatiepoort/lichtpoort om door een sterrenpoort heen te kunnen gaan. De Siriuspoort. Deze bestaat uit twaalf dimensies. Die ieder op zich weer verbonden zijn met een andere sterrenpoort. De poorten op zich staan in contact met elkaar, maar vibreren niet in dezelfde trilling. Je kunt dit vergelijken met een Matruschka-poppetje. Iedere dimensie staat op zichzelf en is via het hart verbonden met de anderen.

Door te reizen via de poorten kun je de andere delen bereiken. Op een relatief kleine oppervlakte bevindt zich daardoor heel veel meer dan je met het blote oog kunt waarnemen. Omdat iedere dimensie zijn eigen trillingsgetal heeft en de levensvormen die zich daar bevinden ook die frequentie hebben, kan men niet van de ene naar de andere plaats reizen zonder eerst het eigen trillingsgetal aan te passen aan de omgeving.

De poorten van Sirius scheppen dus de gelegenheid om het trillingsgetal aan te passen aan de volgende laag. Als een poort van Sirius ‘open staat’ kan je dus ‘relatief gemakkelijk’ je frequentie verhogen.

Net zoals schepen die door een sluis passeren, is de sluis er om het waterpeil eerst aan te passen, zo past het lichaam van de levensvorm zich aan, om naar de desbetreffende trillingsfrequentie te verplaatsen/reizen.

Het kost tijd en kunde (bewustwording, ascentie = verhogen van frequentie en descentie is verlagen van frequentie) om van de hoogste dimensie naar de laagste te reizen en andersom. Niet alleen vormt het trillingsgetal zich om, maar er moeten ook aanpassingen verricht worden in de levensvorm, het lichaam zelf. Iedere dimensie kent zijn eigen cel-licht-weefsel en alleen dat specifieke weefsel kan gebruikt worden om in de betreffende frequentie te leven. Het is de levensvorm van die bepaalde dimensie.

Vandaar dat je niet zomaar in een andere dimensie kunt leven. En ook: vandaar dat je het leven wat in de andere dimensies is, niet zomaar kunt zien. De frequentie die die levensvormen hebben, kunnen wij als mens niet met het blote oog waarnemen. De frequentie is namelijk te hoog of te laag voor ons bereik van wat we met onze ogen kunnen waarnemen.

Deze tijd wordt er veel gezegd en geschreven over de grote verandering van onze aarde naar de 5e dimensie. Als je mee wilt gaan in die verandering heb je dus ‘iets te doen’. Een frequentieverandering ontstaat niet zomaar als vanzelf. Door de huidige stand van onze aarde ten opzichte van andere sterren, planeten en zonnen in ons grote universum, ben je nu in de gelegenheid om op ‘een relatief gemakkelijke manier’ je bewustzijn te vergroten en daarmee je frequentie te verhogen.

Hiermee zeg ik niet dat je via die poorten even gemakkelijk naar andere planeten kunt reizen. Nee, dat is niet wat ik hiermee bedoelt te zeggen. Maar wel: gidsen, engelen en hoge meesters bevinden zich in een hogere frequentie dan wij als mens op aarde. Om contact/verbinding te kunnen voelen moeten zij dus hun frequentie verlagen en wij onze frequentie verhogen om zo dicht mogelijk tot elkaar te komen.

Dat is wat je in een energiepoort doet. Dat is wat mogelijk is in een lichtpoort.

Lichtpoorten zijn bijvoorbeeld toegankelijk op dagen met een energetisch hoog-frequent getal. Zoals op 07-07, 08-08, 11-11. Op deze dagen is het fijn om extra aandacht te besteden aan mediteren, positief denken en energetisch licht-werk.

Wil jij je spirituele talenten ontwikkelen, je bewustzijn vergroten dmv kennis, meehelpen aan het nodige lichtwerk op onze mooie aarde? Ik heb verschillende Masterclasses voor je gemaakt om te leren, ontwikkelen, groeien en bewust te worden.

Hierbij de links voor meer informatie en aanmelden:

https://esther-buijs-krachtlessen.webinargeek.com/van-babyziel-naar-lichtwerker

(Masterclass over zielsleeftijden en zielslessen) 

https://esther-buijs-krachtlessen.webinargeek.com/tweelingzielen

(Masterclass over tweelingzielen) 

VOLGT NOG

(Masterclass met minicursus over werken met het licht van de ongeziene wereld)