Tag Archief van: Unlock Your Soul

Spirituele gelijkwaardigheid. Spirituele goeroes? We zijn allemaal gelijk!

Vanuit een bepaald perspectief gezien zijn er in de spirituele wereld beginners, gevorderden, ver-gevorderden en lichtmeesters. Maar… eigenlijk is dat natuurlijk niet zo. We zijn allemaal leerling en meester tegelijk, oftewel: gelijkwaardig. Wanneer je daaraan voorbij gaat, vanuit een positieve of vanuit een negatieve overtuiging, mag je jezelf weleens achter je oren krabben. Beiden geven namelijk aan dat de ene beter is, of meer waarde heeft, dan de andere. En of jij nou aan de ene of aan de andere kant staat, het is niet oké! Je hoort, vanuit het perspectief gelijkwaardigheid gezien, in het midden te staan!

Waarom? Omdat wanneer je iemand anders als ‘meerdere’ of hoger ziet dan jijzelf, jij jezelf automatisch op een lagere plek zet. Het is dan de hoogste tijd om aan je eigenwaarde te werken. Wanneer jij jezelf ziet als beter, meer, hoger, meer ontwikkeld of wat dan ook, is het ook de hoogste tijd om aan je eigenwaarde te werken! Want waarschijnlijk is je eigenwaarde dan zo laag, dat je het nodig hebt om jezelf ‘hoger’ te plaatsen. Het komt misschien een beetje negatief over zoals ik het nu beschrijf, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Lees verder……

Wat ik probeer uit te leggen is dat we automatisch een bepaalde rolverdeling in stand houden. Die rolverdeling zit in ons systeem. Een rolverdeling is vanuit onze opvoeding, datgene wat onze overtuiging maakt, aangeleerd: een hiërarchie. Onze opvoeding is erop gebaseerd dat iemand die meer in theorie of in praktijk heeft geleerd, meer weet, meer ‘waard’ is. Maar is dat wel zo? Vanuit een bepaald opzicht wel. Je kan wel ‘meer weten’ dan iemand anders, meer ervaring hebben, lang hebben geleerd, maar dat is meestal van één bepaald onderwerp, vakgebied of in een bepaald levensgebied. Vaak heb je dan de ballen verstand van iets anders.

Om een voorbeeld van mijzelf te geven: ik weet redelijk veel van spirituele psychologie, gedachtenkracht en huidverzorging, omdat ik in die richtingen ooit veel heb geleerd, en nog steeds aan het leren ben. Maar ik snap bijvoorbeeld niet waarom iemand buiten spel staat bij het voetballen, om maar iets te noemen.

Je bent wellicht in een specifiek onderwerp of vakgebied gespecialiseerd en ‘meer waard’, maar als mens ben je gelijk aan ieder ander. En dat voegen we op één of andere manier altijd samen, terwijl het twee verschillende dingen zijn.

Het systeem heeft ons ook geleerd dat iemand die belangrijk of bekend is, meer waard is en meestal ook meer macht heeft dan iemand anders. Maar dat is dus een (beperkende) overtuiging. Vanuit die overtuiging plaats je iemand op een voetstuk. Zolang jij iemand op een voetstuk plaatst, zal jij zelf die verhoudingen op deze manier in stand houden. Want diegene die jij zo hoog zet, vindt dat, wanneer die persoon dat ‘nodig heeft’, waarschijnlijk erg prettig. Die houdt dat maar al te graag in stand. Hoeveel jij ook leert, groeit en doormaakt. Allemaal onbewust natuurlijk! Vanuit deze onbewuste manier van doen, vormt de energie zich. Wat daarmee wordt gecreëerd is manifestatie. Manifestatie van een hiërarchie.

De energie is in die verhouding en op die frequentie afgestemd. Daar kunnen vervelende dingen door gebeuren. We kunnen allemaal wel voorbeelden benoemen van situaties waarbij iemand ‘een hoge status’ kreeg door bepaalde kennis of een bepaalde overtuiging, maar ondertussen dingen deed die het daglicht niet konden verdragen.

Gelukkig begint de tijd al wel te veranderen, maar nog lang niet voldoende. We noemen onze minister-president niet meer excellentie, maar noemen hem gewoon bij zijn voor- of achternaam, we mogen schaamteloos filmpjes maken (vind ik trouwens erg leuk, maar dat terzijde) over de koning en hem Wim-Lex noemen i.p.v. Zijne Majesteit de Koning, en onze leraren op school noemen we al jarenlang bij de voornaam en niet meer meneer of mevrouw…. om maar wat kleine voorbeelden te noemen.

Terug naar de hiërarchie.
Op je werk heb je altijd te maken met een directeur, een chef en een uitvoerder. Ook dat is een hiërarchie.

Bij een zakelijke afspraak heb je bijvoorbeeld verschillende verantwoordelijkheden, taken en er is geld mee gemoeid. Bijvoorbeeld de een heeft geïnvesteerd en de ander niet, maar ontvangt wel een salaris. Verschil in verantwoordelijkheden maakt dat verhoudingen anders komen te liggen. Dat maakt het eenrichtingsverkeer met verschillende belangen. Dat is hiërarchie. Zo zijn we opgevoed, zo hebben we het geleerd en komt nog veelvuldig voor. En is oké natuurlijk!! Sommige organisaties zouden op een andere manier simpelweg niet kunnen bestaan.

En ook: je hebt altijd leiders en volgers. Juist daarin is het de hoogste tijd dat we gaan inzien dat de leiders zonder volgers geen leider kunnen zijn en omgekeerd ook. Wanneer we dat bewust worden, komen we in de energie van gelijkwaardigheid. Dat werkt twee kanten op. Oftewel: ga in het midden staan!

Het zielen stuk
Terug naar de spiritualiteit, hoe zit dat dan? Een zakelijke afspraak is iets anders dan een lichtwerkers afspraak.

Bij een ‘lichtwerkers afspraak’ of spirituele groei afspraak is het meestal zo dat je je (spirituele) talenten gaat ontdekken of inzetten om je eigen leven en dat van anderen een stukje mooier te maken. Vanuit je hart gaan werken, alleen nog doen wat jij wilt en voldoening krijgen uit iets van je eigen talent, waar een ander vervolgens ook van groeit.

Je wordt je bewust dat je het anders wilt. Maar hoe? Wanneer je altijd keuzes hebt gemaakt vanuit verstand, logica en er nog in je overtuiging een hiërarchische inslag zit, plaats je diegene die jou iets leert over spiritualiteit, oftewel diegene die je nog ongekende, ongebruikte talenten wakker maakt, automatisch een trede (of tien) hoger. Je spirituele leraar maakt iets wakker in je wat al in je was, maar nog onherkenbaar was. En je voelt je daar zó fijn door, dat je ‘die leraar’ op een voetstuk zet.

En daar gaat het mis, want meestal begint het met cursussen volgen. Wie cursussen volgt plaatst zichzelf vaak direct lager dan diegene wie de cursussen geeft. Waarom is dat? Omdat de ander meer weet? Meer ervaring heeft? Is dat wel zo? Misschien in dat onderwerp wel, maar ook in andere aspecten van het leven? Misschien heb jij daarin wel meer ervaring -:)

Bij spirituele cursussen heb je met twee dingen te maken en dat ‘vergeten’ we meestal: een zakelijk stuk en een spiritueel stuk. Het zakelijke deel is afgerond, zodra er betaald is. Je betaalt o.a. voor de tijd, de lessen en de ervaring die de leraar inmiddels verworven heeft. Dat is prima. Zo werkt dat nu eenmaal in onze westerse wereld. We moeten allemaal eten. Daarna begint het spirituele deel: tegelijk leraar én leerling zijn. Daar begint dus de gelijkwaardigheid!

Gelijkwaardigheid in spiritualiteit is een belangrijk issue. Zodra we mensen gaan vereren of op voetstukken plaatsen ‘omdat hij meer weet’, komt gelijk het ego (van de ‘goeroe’) aan bod. En dat is wat nu juist de ‘zelfbenoemde goeroes’ in stand houdt, omdat die zelfbenoemde goeroe de bevestiging van jou krijgt. Je doet het dus zélf!

Je hoort weleens mensen zeggen: zo, die is ook van z’n voetstuk gevallen! Maar eigenlijk is dat niet zo. Diegene is niet gevallen, jij bent eindelijk over ‘je overtuiging dat jij minder bent dan een ander’ heen gestapt! En omdat dat vaak met een schokkende ervaring komt, omdat ineens je ogen worden geopend, lijkt het of de ander valt.

Let wel bij bovenstaand stukje: ik schrijf dit vanuit het perspectief leider en volger, zonder gelijkwaardigheid. Er zijn natuurlijk ook legio voorbeelden van prachtige groepen waar lichtwerkers vanuit co-creatie en gelijkwaardigheid mooie, liefdevolle, geweldige en bijzondere projecten opzetten, waardoor het licht op de aarde alleen maar groeit.

Ik kom de gekste benamingen tegen in spirituele groepen, zoals: spirituele vader, mensen die aan anderen verkondigen uitverkorene te zijn de wereld te redden, samen met jou, maar jij bent (alleen maar) ‘co-creator, medewerker, founder enz.’ Persoonlijk schrik ik van dit soort termen, omdat alleen al dit een hiërarchie aangeeft. ‘Ik ben de vader, dus jij bent het kind’, ‘Ik ben uitverkorene en jij bent assistent’, huh??? Hoe verzinnen ze het. Alleen al wanneer ‘een goeroe’ dit soort termen bedenkt, kan het niet anders dan dat hij of zij vanuit een heel oude structuur denkt en handelt. Alleen al dat bewijst dat hij of zijn geen hoger bewustzijn heeft, nog wat lesjes te leren heeft. Dat geeft niks, zolang jij er maar niet in meegaat!

In de hiërarchie van deze maatschappij staat de vader hoger dan het kind, oftewel: ‘Ik weet meer dan jij, dus ik ben beter.’ In de hiërarchie van de uitverkorene staat de uitverkorene hoger dan de assistent, oftewel: ‘Ik ben de bijzondere hier en jij moet volgen.’
Van de andere kant gezien: ‘Ik ben kind, dus ik weet minder.’ Of: ‘Ik ben assistent, dus ik moet opdrachten voldoen.’ Zo wordt de energie in stand gehouden, totdat jij wakker wordt.

Volgens mij is niemand uitverkorene, of eigenlijk: iedereen is uitverkorene! Volgens mij heeft iedereen een missie te volbrengen: je talent ontwikkelen en inzetten voor jezelf én een betere wereld, op welk vlak dan ook. En daarin nemen we de ene keer het voortouw en de andere keer vullen we aan of assisteren we, maar altijd in een volwaardige, gelijkwaardige samenwerking. Een leider kan geen leider zijn zonder volgers en andersom.

Een ego heb je wel degelijk nodig! Het is een belangrijke pijler om te kunnen functioneren vanuit eigenwaarde, trots, erkenning en groei. Maar wanneer je het nodig hebt om je ego kunstmatig in stand te houden d.m.v. de verering en erkenning van anderen, gaan de verhoudingen al snel scheef lopen. Je plaatst jezelf hoger dan de ander en dat is niet zo. Niemand is hoger, beter, mooier, wat dan ook dan een ander. We zijn allemaal gelijk. Het enige verschil tussen ons allen is dat we door ervaringen een andere frequentie en door keuzes andere verantwoordelijkheden hebben. Je frequentie is in bepaalde levensgebieden gelijk met iemand en in andere levensgebieden anders.

Creëer voor jezelf gelijkwaardigheid door niemand meer op een voetstuk te zetten! Maak jezelf er bewust van dat we allemaal op deze aardbol rondlopen om iets te leren. Iemand die een leraar voor je is, of zelfs als een goeroe voor je voelt, omdat die persoon iets in je wakker heeft gemaakt, heeft dan misschien wel veel kennis in een bepaald levensgebied of ambacht, maar is nog steeds een mens met nukken, pieken, dalen en eigenaardigheden. Niks meer en niks minder!

Blijf met je beide voeten in de aarde staan en verwar niet het gegeven ‘meer kennis’ met ‘meer waarde als mens’ of nog erger: ‘beter mens’. Daarmee kan iemand nog steeds een waardevol mens voor je zijn, maar niet ‘beter dan jij’. Gelijkwaardigheid is iets wat je zelf creëert en wat we met elkaar creëren. Hoe meer gelijkwaardigheid er ontstaat, hoe minder ruimte er is voor ongelijkwaardigheid.

Ik wens je veel vertrouwen, zelfwaardering, eigenwaarde, erkenning en liefde voor jezelf! Mooie levenslessen zijn dat!

Liefs,
Esther Buijs©

Heb jij al meegedaan aan de gratis 10-daagse SoulExperience:  Unlock Your Soul?

Dit is de link naar meer informatie klik hier!