Tag Archief van: Bewustwording

Spirituele gelijkwaardigheid. Spirituele goeroes? We zijn allemaal gelijk!

Vanuit een bepaald perspectief gezien zijn er in de spirituele wereld beginners, gevorderden, ver-gevorderden en lichtmeesters. Maar… eigenlijk is dat natuurlijk niet zo. We zijn allemaal leerling en meester tegelijk, oftewel: gelijkwaardig. Wanneer je daaraan voorbij gaat, vanuit een positieve of vanuit een negatieve overtuiging, mag je jezelf weleens achter je oren krabben. Beiden geven namelijk aan dat de ene beter is, of meer waarde heeft, dan de andere. En of jij nou aan de ene of aan de andere kant staat, het is niet oké! Je hoort, vanuit het perspectief gelijkwaardigheid gezien, in het midden te staan!

Waarom? Omdat wanneer je iemand anders als ‘meerdere’ of hoger ziet dan jijzelf, jij jezelf automatisch op een lagere plek zet. Het is dan de hoogste tijd om aan je eigenwaarde te werken. Wanneer jij jezelf ziet als beter, meer, hoger, meer ontwikkeld of wat dan ook, is het ook de hoogste tijd om aan je eigenwaarde te werken! Want waarschijnlijk is je eigenwaarde dan zo laag, dat je het nodig hebt om jezelf ‘hoger’ te plaatsen. Het komt misschien een beetje negatief over zoals ik het nu beschrijf, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Lees verder……

Wat ik probeer uit te leggen is dat we automatisch een bepaalde rolverdeling in stand houden. Die rolverdeling zit in ons systeem. Een rolverdeling is vanuit onze opvoeding, datgene wat onze overtuiging maakt, aangeleerd: een hiërarchie. Onze opvoeding is erop gebaseerd dat iemand die meer in theorie of in praktijk heeft geleerd, meer weet, meer ‘waard’ is. Maar is dat wel zo? Vanuit een bepaald opzicht wel. Je kan wel ‘meer weten’ dan iemand anders, meer ervaring hebben, lang hebben geleerd, maar dat is meestal van één bepaald onderwerp, vakgebied of in een bepaald levensgebied. Vaak heb je dan de ballen verstand van iets anders.

Om een voorbeeld van mijzelf te geven: ik weet redelijk veel van spirituele psychologie, gedachtenkracht en huidverzorging, omdat ik in die richtingen ooit veel heb geleerd, en nog steeds aan het leren ben. Maar ik snap bijvoorbeeld niet waarom iemand buiten spel staat bij het voetballen, om maar iets te noemen.

Je bent wellicht in een specifiek onderwerp of vakgebied gespecialiseerd en ‘meer waard’, maar als mens ben je gelijk aan ieder ander. En dat voegen we op één of andere manier altijd samen, terwijl het twee verschillende dingen zijn.

Het systeem heeft ons ook geleerd dat iemand die belangrijk of bekend is, meer waard is en meestal ook meer macht heeft dan iemand anders. Maar dat is dus een (beperkende) overtuiging. Vanuit die overtuiging plaats je iemand op een voetstuk. Zolang jij iemand op een voetstuk plaatst, zal jij zelf die verhoudingen op deze manier in stand houden. Want diegene die jij zo hoog zet, vindt dat, wanneer die persoon dat ‘nodig heeft’, waarschijnlijk erg prettig. Die houdt dat maar al te graag in stand. Hoeveel jij ook leert, groeit en doormaakt. Allemaal onbewust natuurlijk! Vanuit deze onbewuste manier van doen, vormt de energie zich. Wat daarmee wordt gecreëerd is manifestatie. Manifestatie van een hiërarchie.

De energie is in die verhouding en op die frequentie afgestemd. Daar kunnen vervelende dingen door gebeuren. We kunnen allemaal wel voorbeelden benoemen van situaties waarbij iemand ‘een hoge status’ kreeg door bepaalde kennis of een bepaalde overtuiging, maar ondertussen dingen deed die het daglicht niet konden verdragen.

Gelukkig begint de tijd al wel te veranderen, maar nog lang niet voldoende. We noemen onze minister-president niet meer excellentie, maar noemen hem gewoon bij zijn voor- of achternaam, we mogen schaamteloos filmpjes maken (vind ik trouwens erg leuk, maar dat terzijde) over de koning en hem Wim-Lex noemen i.p.v. Zijne Majesteit de Koning, en onze leraren op school noemen we al jarenlang bij de voornaam en niet meer meneer of mevrouw…. om maar wat kleine voorbeelden te noemen.

Terug naar de hiërarchie.
Op je werk heb je altijd te maken met een directeur, een chef en een uitvoerder. Ook dat is een hiërarchie.

Bij een zakelijke afspraak heb je bijvoorbeeld verschillende verantwoordelijkheden, taken en er is geld mee gemoeid. Bijvoorbeeld de een heeft geïnvesteerd en de ander niet, maar ontvangt wel een salaris. Verschil in verantwoordelijkheden maakt dat verhoudingen anders komen te liggen. Dat maakt het eenrichtingsverkeer met verschillende belangen. Dat is hiërarchie. Zo zijn we opgevoed, zo hebben we het geleerd en komt nog veelvuldig voor. En is oké natuurlijk!! Sommige organisaties zouden op een andere manier simpelweg niet kunnen bestaan.

En ook: je hebt altijd leiders en volgers. Juist daarin is het de hoogste tijd dat we gaan inzien dat de leiders zonder volgers geen leider kunnen zijn en omgekeerd ook. Wanneer we dat bewust worden, komen we in de energie van gelijkwaardigheid. Dat werkt twee kanten op. Oftewel: ga in het midden staan!

Het zielen stuk
Terug naar de spiritualiteit, hoe zit dat dan? Een zakelijke afspraak is iets anders dan een lichtwerkers afspraak.

Bij een ‘lichtwerkers afspraak’ of spirituele groei afspraak is het meestal zo dat je je (spirituele) talenten gaat ontdekken of inzetten om je eigen leven en dat van anderen een stukje mooier te maken. Vanuit je hart gaan werken, alleen nog doen wat jij wilt en voldoening krijgen uit iets van je eigen talent, waar een ander vervolgens ook van groeit.

Je wordt je bewust dat je het anders wilt. Maar hoe? Wanneer je altijd keuzes hebt gemaakt vanuit verstand, logica en er nog in je overtuiging een hiërarchische inslag zit, plaats je diegene die jou iets leert over spiritualiteit, oftewel diegene die je nog ongekende, ongebruikte talenten wakker maakt, automatisch een trede (of tien) hoger. Je spirituele leraar maakt iets wakker in je wat al in je was, maar nog onherkenbaar was. En je voelt je daar zó fijn door, dat je ‘die leraar’ op een voetstuk zet.

En daar gaat het mis, want meestal begint het met cursussen volgen. Wie cursussen volgt plaatst zichzelf vaak direct lager dan diegene wie de cursussen geeft. Waarom is dat? Omdat de ander meer weet? Meer ervaring heeft? Is dat wel zo? Misschien in dat onderwerp wel, maar ook in andere aspecten van het leven? Misschien heb jij daarin wel meer ervaring -:)

Bij spirituele cursussen heb je met twee dingen te maken en dat ‘vergeten’ we meestal: een zakelijk stuk en een spiritueel stuk. Het zakelijke deel is afgerond, zodra er betaald is. Je betaalt o.a. voor de tijd, de lessen en de ervaring die de leraar inmiddels verworven heeft. Dat is prima. Zo werkt dat nu eenmaal in onze westerse wereld. We moeten allemaal eten. Daarna begint het spirituele deel: tegelijk leraar én leerling zijn. Daar begint dus de gelijkwaardigheid!

Gelijkwaardigheid in spiritualiteit is een belangrijk issue. Zodra we mensen gaan vereren of op voetstukken plaatsen ‘omdat hij meer weet’, komt gelijk het ego (van de ‘goeroe’) aan bod. En dat is wat nu juist de ‘zelfbenoemde goeroes’ in stand houdt, omdat die zelfbenoemde goeroe de bevestiging van jou krijgt. Je doet het dus zélf!

Je hoort weleens mensen zeggen: zo, die is ook van z’n voetstuk gevallen! Maar eigenlijk is dat niet zo. Diegene is niet gevallen, jij bent eindelijk over ‘je overtuiging dat jij minder bent dan een ander’ heen gestapt! En omdat dat vaak met een schokkende ervaring komt, omdat ineens je ogen worden geopend, lijkt het of de ander valt.

Let wel bij bovenstaand stukje: ik schrijf dit vanuit het perspectief leider en volger, zonder gelijkwaardigheid. Er zijn natuurlijk ook legio voorbeelden van prachtige groepen waar lichtwerkers vanuit co-creatie en gelijkwaardigheid mooie, liefdevolle, geweldige en bijzondere projecten opzetten, waardoor het licht op de aarde alleen maar groeit.

Ik kom de gekste benamingen tegen in spirituele groepen, zoals: spirituele vader, mensen die aan anderen verkondigen uitverkorene te zijn de wereld te redden, samen met jou, maar jij bent (alleen maar) ‘co-creator, medewerker, founder enz.’ Persoonlijk schrik ik van dit soort termen, omdat alleen al dit een hiërarchie aangeeft. ‘Ik ben de vader, dus jij bent het kind’, ‘Ik ben uitverkorene en jij bent assistent’, huh??? Hoe verzinnen ze het. Alleen al wanneer ‘een goeroe’ dit soort termen bedenkt, kan het niet anders dan dat hij of zij vanuit een heel oude structuur denkt en handelt. Alleen al dat bewijst dat hij of zijn geen hoger bewustzijn heeft, nog wat lesjes te leren heeft. Dat geeft niks, zolang jij er maar niet in meegaat!

In de hiërarchie van deze maatschappij staat de vader hoger dan het kind, oftewel: ‘Ik weet meer dan jij, dus ik ben beter.’ In de hiërarchie van de uitverkorene staat de uitverkorene hoger dan de assistent, oftewel: ‘Ik ben de bijzondere hier en jij moet volgen.’
Van de andere kant gezien: ‘Ik ben kind, dus ik weet minder.’ Of: ‘Ik ben assistent, dus ik moet opdrachten voldoen.’ Zo wordt de energie in stand gehouden, totdat jij wakker wordt.

Volgens mij is niemand uitverkorene, of eigenlijk: iedereen is uitverkorene! Volgens mij heeft iedereen een missie te volbrengen: je talent ontwikkelen en inzetten voor jezelf én een betere wereld, op welk vlak dan ook. En daarin nemen we de ene keer het voortouw en de andere keer vullen we aan of assisteren we, maar altijd in een volwaardige, gelijkwaardige samenwerking. Een leider kan geen leider zijn zonder volgers en andersom.

Een ego heb je wel degelijk nodig! Het is een belangrijke pijler om te kunnen functioneren vanuit eigenwaarde, trots, erkenning en groei. Maar wanneer je het nodig hebt om je ego kunstmatig in stand te houden d.m.v. de verering en erkenning van anderen, gaan de verhoudingen al snel scheef lopen. Je plaatst jezelf hoger dan de ander en dat is niet zo. Niemand is hoger, beter, mooier, wat dan ook dan een ander. We zijn allemaal gelijk. Het enige verschil tussen ons allen is dat we door ervaringen een andere frequentie en door keuzes andere verantwoordelijkheden hebben. Je frequentie is in bepaalde levensgebieden gelijk met iemand en in andere levensgebieden anders.

Creëer voor jezelf gelijkwaardigheid door niemand meer op een voetstuk te zetten! Maak jezelf er bewust van dat we allemaal op deze aardbol rondlopen om iets te leren. Iemand die een leraar voor je is, of zelfs als een goeroe voor je voelt, omdat die persoon iets in je wakker heeft gemaakt, heeft dan misschien wel veel kennis in een bepaald levensgebied of ambacht, maar is nog steeds een mens met nukken, pieken, dalen en eigenaardigheden. Niks meer en niks minder!

Blijf met je beide voeten in de aarde staan en verwar niet het gegeven ‘meer kennis’ met ‘meer waarde als mens’ of nog erger: ‘beter mens’. Daarmee kan iemand nog steeds een waardevol mens voor je zijn, maar niet ‘beter dan jij’. Gelijkwaardigheid is iets wat je zelf creëert en wat we met elkaar creëren. Hoe meer gelijkwaardigheid er ontstaat, hoe minder ruimte er is voor ongelijkwaardigheid.

Ik wens je veel vertrouwen, zelfwaardering, eigenwaarde, erkenning en liefde voor jezelf! Mooie levenslessen zijn dat!

Liefs,
Esther Buijs©

Heb jij al meegedaan aan de gratis 10-daagse SoulExperience:  Unlock Your Soul?

Dit is de link naar meer informatie klik hier!

Rijk of niet rijk? Jouw relatie met geld.

Zou het helpen denk je? Zou het makkelijk zijn? ‘Veel geld?’

Geld is energie!
Vaak hoor je: ‘geld maakt niet gelukkig’.
Wanneer je het abstract bekijkt is dat ook zo. De briefjes van 100 kan je, zolang ze in je portemonnee zitten, niet opeten. Maar je kan er wel eten van gaan kopen. Zo lang het geld op de bank staat of in een oude sok zit, is het niets waard. Pas zodra je er iets mee gaat doen, komt de stroming erin, dan gebruik je de energie van de waarde die wij er met zijn allen aan toegekend hebben.

Zodra je het ‘gebuikt’ maakt het dat je een ander ook de kans geeft om het te gaan gebruiken. Zie het vanuit energie! Voorbeeld; je koopt brood bij de bakker, en daarom heeft hij weer geld om wederom brood en gebak te produceren. De ingrediënten koopt hij bij de leverancier enzovoorts…Daar gaat de energie stromen. Zo lang het in je oude sok blijft zitten, is het papier! Jij doet er niks mee, vervolgens kan niemand er iets mee en het neemt zelfs in waarde af….

Hierbij zeg ik natuurlijk niet dat je al je geld eens even lekker moet gaan verbrassen. Een verstandig uitgave patroon en overzicht houden is het meest belangrijke wat je met geld kan doen. Dat heet met een mooi woord; geld beheren.
Daarmee kan je geld laten groeien trouwens…maar dat is een heel ander verhaal.

Nu zal ik een ander voorbeeld geven; Je talenten! Vroeger werd geld overigens ‘talenten’ genoemd…weet jij dat? Nu wel;-)

Stel nou dat je veel mooie talenten hebt, en je doet er niets mee…

Iedereen heeft veel mooie talenten, het is alleen wel een uitdaging om deze te vinden en te ontwikkelen. Zie het vanuit energie! Wanneer jij je talenten inzet geef je daarmee de ruimte aan anderen om ook hun talenten te ontwikkelen. Dat kan op verschillende vlakken zijn; bijvoorbeeld anderen inspireren, of doordat je ze een schop onder hun kont geeft en ze laat denken; hé dat kan ik ook, waarom doet zij het wel en ik niet??!! Of kennis delen, zoals bij workshops, presentaties of op school.

Door kennis te delen kan je anderen wakker schudden om over zichzelf en anderen en het leven na te denken. Delen staat gelijk aan vermenigvuldigen. Wanneer je dat allemaal niet doet, je talenten in de kast laat liggen, zijn je talenten niets waard. De energie stroming stopt daarmee en wordt zelfs minder waard, omdat de wereld om je heen blijft groeien en je informatie veroudert. Dat is jammer, want je houdt zowel jezelf als de ander tegen. Anderen inspireren werkt namelijk voor jezelf ook inspirerend en je leert er veel van. Hierdoor groeit je kennis waardoor jij vervolgens meer kansen krijgt andere talenten in jezelf te ontdekken en ontwikkelen. Iedereen kan anderen inspireren op zijn eigen manier. De ene met teksten schrijven en workshops geven zoals ik, de ander met heerlijke gezonde recepten maken en weer een ander door uit te leggen hoe je je huid het beste mooi kan houden. Zo zijn er veel talenten en inspiratiebronnen te vinden.

Wat heeft dat nou met je relatie met geld te maken?
Nou, heel veel!! Het gaat om dezelfde energie stroming. Wanneer jij jezelf weinig waarde toekent in geld, dan zal jij jezelf hoogstwaarschijnlijk ook weinig waarde toekennen in je eigen talenten en andersom. Waarde is waarde, of het nou eigenwaarde is, of waarde in Euro’s. In deze maatschappij hebben we onbewust een koppeling met die waardes gemaakt.

Wellicht weet je wel waar je goed in bent, en heb je daarin geïnvesteerd, maar die waarde geef je vervolgens gratis weg. Ook dat is weinig eigenwaarde!

Gratis geven is overigens fantastisch! Zolang je er maar wel iets voor terug krijgt; dat kan zijn eigenwaarde, kennis, bekendheid, ervaring, reclame enzovoorts… Zo houd je de energiestroming in stand. De verhoudingen moeten daarin wel kloppen. De balans goed in de gaten houden! Het is gewoon niet okay om altijd alleen maar te geven en niets terug te kunnen, willen of durven te ontvangen. Aan wie je het geeft en van wie je vervolgens iets terugkrijgt maakt niet uit! Daarmee bedoel ik te zeggen; het kan zijn dat je aan de ene iets geeft en dan via iemand anders iets terug krijgt. Onvoorwaardelijk geven is dat. En daarmee maak je de wereld een stukje mooier…

Het is een ander verhaal, een andere energie, dat wanneer jij wel al een goed maandsalaris hebt en jij je daarnaast gratis inzet voor bijvoorbeeld een goed doel of vereniging. Dat heeft meer te maken met gerichte keuzes. Dat is natuurlijk ook mooi, maar daar ga ik nu even niet op in.

Hoeveel waarde ken jij jezelf toe?
Dat is de essentie; geld maakt op zich niet gelukkig, maar de ruimte die je ermee ervaart dingen zonder zorgen te kunnen doen, maakt wél gelukkig. Of de ruimte hebben om ervaringen met elkaar te beleven, mooie herinneringen maken noem ik dat, die ruimte; dat is de energie! Dat is de waarde!

En het gekke is; ook dat is weer dubbel…. Er zijn namelijk veel dingen gratis op deze wereld, waar je echt heel gelukkig van kan worden. Als je mensen vraagt waar ze gelukkig van worden, dan benoemen ze altijd een gevoel. Een geluksgevoel. Dat is ònbetaalbaar!

En dát is die ruimte…. Dat is nou juist iets wat niet met geld te betalen is. Het is gelinkt aan of jij überhaupt die ruimte kan zien of niet.

Dat kan variëren van een prachtige zonsopkomst tot een schattige eerste lachje van een baby. Of een wandeling met de hond in een voorjaarszonnetje met de wind door je haren… Een dagje strand of wat anders. Dat kan zo vaak je wilt, of je nou miljoenen op de bank hebt, of dat je nog miljoenen aan de bank moet terug betalen…
Maar kan je ervan genieten? Dat is het punt waar het om gaat.

Geld is nog steeds erg belangrijk. Waarom? Omdat we dat met elkaar in deze maatschappij zo hebben afgesproken. Je kan toch echt niet naar de supermarkt gaan en in ruil voor je boodschappen een dikke hug geven, of de vloer dweilen. Geld is nodig. Wellicht komt er ooit een tijd dat het niet meer zo is, maar dat kan pas wanneer we elkaar allemaal als gelijkwaardig gaan zien. Gelijkwaardigheid begint bij jezelf.

Het is  helaas nog steeds zo dat je met geld macht kan kopen en aanzien hebt wanneer je succesvol bent of dure dingen kan kopen.
Het slaat natuurlijk nergens op! We zijn namelijk allemaal één en allemaal gelijk.
De sleutel zit hem in ons eigen paradigma (een paradigma is een beperkende overtuiging): zolang jij zelf iemand hoger plaatst dan jezelf omdat hij/zij succes of veel geld lijkt te hebben, mooier is of intelligenter, dan houd je de overtuiging zelf in stand. Door iemand op een voetstuk te zetten, plaats je jezelf automatisch lager. Zo simpel is het. Dus stop daarmee met al die voetstukken!

Je ziet het ook gebeuren in de wereld van artiesten en bekendheden. Mensen vereren of verafgoden vaak een zanger of acteur terwijl het ook maar een mens is met zijn eigen eigenaardigheden. Daarmee plaats je jezelf toch echt op een lager niveau  dan die bekendheid. Mits jij een voorbeeld aan die persoon neemt! Dat is weer een andere energie. Dan laat je je juist inspireren door te bedenken; dat wat hij of zij kan, dat kan ik ook, òf beter!!

Zodra je jezelf als gelijkwaardig beschouwd t.o.v. anderen, zal je automatisch meer gelijkwaardigheid ervaren.  Zo lang jij zelf denkt in rangorde, succes, meer en minder, beter of slechter, zal je deze energie ervaren en in levenslessen gespiegeld krijgen. En zolang jij jezelf weinig waarde toekent, blijf je altijd in werk of opdrachten vervallen waar een rangorde heerst, of onderbetaald blijft. En zal je dus weinig geld te besteden hebben…. weinig ruimte ervaren om dingen te doen wat jij wèrkelijk wilt..

Je houdt jezelf tegen om ooit veel geld te hebben, door alleen al de overtuiging te hebben dat geld niet gelukkig maakt. Stel je nou eens voor dat je elke dag 1000 hongerige kinderen te eten kan geven èn een veilige slaapplaats kan bieden. Of bedenk eens een ander mooi en goed doel. Zou je daar blij en gelukkig van worden wanneer je dat voor elkaar krijgt? Waarschijnlijk wel. Daar is wel geld voor nodig!

Zolang je blijft hangen in de overtuiging dat geld niet gelukkig maakt, zal het je ook niet gelukkig maken en zal het geld geen kans krijgen om naar je toe te komen. Waardoor je dus ook niet 1000 kinderen dagelijks te eten kan geven of een ander goed doel. Je houdt het allemaal zelf tegen met die overtuiging. Klinkt gek hè? maar is wel echt zo….

‘Veel’ geld en ‘weinig’ geld is je eigen perceptie. Je eigen beleving geeft aan wat veel of weinig is. De ene vind namelijk €10.000,- erg veel en de ander vindt €10.000,- erg weinig. Het is vanuit welk perspectief je het bekijkt. Welke waarde je er zelf aan toekent. En zo zijn we weer het cirkeltje rond over waarde en eigenwaarde.

Ik kom even terug op het woord gelijkwaardigheid. Want dat is ver te zoeken in onze maatschappij. In liefdesrelaties, in religies, in ouder-kind relaties, in werk omstandigheden, noem maar op. Maar waar komt dat vandaan, en wie houdt het eigenlijk in stand?

En ja natuurlijk is het zo dat in bepaalde situaties de ene meer verantwoordelijkheid draagt dan de ander, en dat de ene meer uren werkt dan de ander… Ja! Dat klopt. En natuurlijk is het zo dat er nog steeds erg veel misbruik van geld wordt gemaakt dmv corruptie en andere negatieve zaken. Maar wanneer je blijft linken aan de overtuiging dat slechte mensen veel geld hebben, of die andere negatieve zaken, zal jij je paradigma daarmee in stand houden en dus nooit ‘veel’ geld hebben. Want jij wilt toch geen slecht mens zijn?

Kijk naar wat er goed gaat met geld! Er zijn echt heel veel mensen die prachtige dingen creëren voor zowel de mensheid als de wereld en dat doen ze met behulp van (veel) geld. Blijf geld zien als energie. Als een stroming waar je zelf de positieve flow in kan behouden. Als een ruilmiddel voor diensten. En dat kunnen heel erg mooie diensten zijn!

Stel jezelf de volgende vragen;
Zet jij snel iemand op een voetstuk? (ja?)
Heb jij een ruim inkomen waar je zorgeloos van kan leven? (nee?)
Geef jij vaak diensten weg waarvoor je eigenlijk geld zou moeten vragen om ervan te kunnen leven? (ja?)
Zet jij je talenten in om je eigen geld te verdienen, om het leukste werk te doen wat jij je kan bedenken? (nee?)
Leef jij met het motto ‘geld maakt niet gelukkig?’ (Ja?)

Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat je een laag eigenwaarde hebt. En eigenwaarde is gekoppeld aan gelijkwaardigheid. Wanneer je de ander kan gaan zien als ‘mens’ ipv iemand boven òf ondergeschikt aan je… Is de energie al heel anders! Doe het eens!
Kortom; Geld hebben, eigenwaarde, waarde en gelijkwaardigheid begint bij jezelf! Plaats jezelf op gelijk niveau als de ander. Zie jezelf voor vol aan, maar óók de ander!

Kan je hier iets mee? Ik wens je veel eigenwaarde en voldoende geld om een zorgeloos bestaan te hebben. Heb jij nog aanvullingen of een reactie? Ik lees het graag onder dit artikel. Dank je wel.

Liefs, Esther Buijs

Ik heb een online training voor je gemaakt….Doe je mee? https://estherbuijs.nl/online-training-gedachtenkracht/